NAŠE ŠKOLASoučasnost
Základní škola je plně organizovanou základní školou se spádovou oblastí části krnovského regionu ve všech směrech dostupná hromadnou autobusovou dopravou.

Dvoupatrová bezbariérová budova školy postavená ve středu obce, ale i přesto v zeleni, byla nově otevřena v září roku 2001. Tvar písmene U napovídá o rozložení vnitřních prostor. V boční části slouží nejen žákům ale i zájemcům z řad občanů moderní tělocvična se zázemím pro osobní hygienu a v druhé se v přízemí nacházejí školní kuchyně, v prvním patře školní jídelna a ve druhém patře je umístěna učebna pro výuku informačních a komunikačních technologií. Ve střední části budovy jsou kmenové a odborné učebny, prostory pro školní družinu, kabinety, sborovna.

Součástí školy je i lehkoatletický areál a hřiště s umělým povrchem.

Historie dávná
Podle kroniky obce Lichnov byla první škola umístěna v malém domečku s číslem popisným 220 vedle kostela sv. Mikuláše. Domeček byl později stržen a v roce 1740 zde byla postavena nová školní budova. Její kapacita ale s nárůstem obyvatelstva nestačila, a proto i ta byla zbourána a v letech 1890-91 postavena větší školní budova opět s číslem popisným 220. Budova svému účelu sloužila až do roku 2001.

Historie nedávná
Historie „nové“ základní školy se počíná datem 17. dubna 2000, neboť v tento den byl položen základní kámen k výstavbě podle historie již třetí budovy.

Úsilí o výstavbu budovy spadá již do 50. let 20. století. S každým novým pětiletým plánem se vynořovaly přísliby, ale sliby chyby. Jinak řečeno naprosto nevyhovující prostředí školy, kdy se žáci vyučovali ve třech budovách, tělesná výchova probíhala buď venku, nebo v učebně, sociální zařízení léta neodpovídala potřebám školy a chybějící kabinety na  pomůcky, jako by před rokem 1989 nikoho nezajímaly. Úsilí vedení školy a zástupců obce mizelo v nenávratnu.

Sametová revoluce v roce 1989 a změny ve společnosti s sebou přinesly i naději. Hygienické normy se zostřily a i modernizace výuky vyžadovala modernizaci školy. A boj o novou podobu školy začal znovu. Po návrzích na různé přístavby ke stávající staré budově nakonec zvítězil návrh postavit jeden zcela nový komplex, který by zahrnoval učebny kmenové, odborné, kabinety, tělocvičnu, prostory pro školní družinu, jídelnu a kuchyň.

V roce 1995 byl zpracován projekt a další přípravné práce paradoxně urychlily povodně v roce 1996.

Veškeré úsilí pak bylo završeno položením základního kamene 17. dubna 2000.FOTOGALERIE


  • KALENDÁŘ AKCÍ