AKTUALITYDen Země


Letošní oslavu Dne Země jsme pojali jako poznávání Lichnova a jeho okolí. Zároveň jsme chtěli udělat něco pro přírodu. 

Žáci 4. až 9. třídy si již ve středu 20. 4. vyslechli zajímavé povídání Ing. Jana Gemely o historii a současnosti Lichnova, jeho okolí, přírodě a zajímavostech. Potom si třídní učitelé se svými třídami naplánovali, kam by se v Lichnově rádi podívali. 

V pátek všichni žáci školy vyrazili na vycházky po obci a jejím okolí. Každá třída si s sebou vzala pytle a rukavice, abychom cestou mohli sebrat vše, co do přírody nepatří. Nejvíce bylo PET lahví a různých plastových obalů. Ale našly se i kusy železa, sklo apod. 

Každá třída zvolila jinou trasu. Například prvňáčci vyrazili na dolní konec obce, třetí třída se vydala po staré Sosnovské cestě, pátá, osmá a devátá třída na poldry. Osmáci a deváťáci si navíc prohlédli obecní muzeum.

Moje 5. třída si vycházku spojila s opékáním buřtů. Cestou jsme se snažili i určit pár rostlin v mobilní aplikaci Plant Net. Děti také objevily noru zvířete, které pouze letmo zahlédly, proto jej nebylo možné určit. Ke sběru odpadu se postavily velmi svědomitě a nasbíraly dva pytle odpadu.

Třetí třída objevila nad školkou nepovolenou skládku pneumatik, fólií a skla. Tyto věci ponechaly děti na místě (neunesly by je nebo by se mohly poranit) a požádáme obec, aby zajistila odvoz.

Ing. Richard Havlík - koordinátor EVVO

Foto zde

KALENDÁŘ AKCÍ

 31. 5. 2022
Focení tříd a skupinek v MŠ


 3. 6. 2022
Výlet MŠ
Krtečkova studánka